klematis
klematis
klematis
 
 
     
   
   
   
   
     
Osnovni tipovi saradnje su:

Dugoročna saradnja. Zajedno definišemo strategiju preduzeća sa top menadžmentom. Jedan ili više konsultanata su prisutni u MSP u toku jednog radnog dana nedeljno i rade na dizajnu i implementaciji strategije, marketinga i organizacionog razvoja u zavisnosti od potreba klijenta. Plan aktivnosti za svaku posetu je jasno definisan kako za konsultante tako i za zaposlene u preduzeću. Po planu se vrši merenje rezultata rada. Saradnja je dugogodišnja.

Projektni pristup. Za pojedinačne potrebe klijenata u nekim od oblasti naše specijalizacije primenjujemo projektni pristup rada. Na osnovu utvrđenih ciljeva definišu se aktivnosti, nosioci aktivnosti, redosled aktivnosti i rokovi za izvršenje. Ovakav prisup se primenjuje kod kratkoročnih projekata i njegova dužina i broj konsultantskih dana se definiše u zavisnosti od potrebe klijenta.
Magsistem tim sa klijentom najpre utrvđuje model saradnje.
                                                                                                                                                                                                                        Copiright © 2006 - 2010
Naši klijenti

Blažeks, Kragujevac
www.blazeks.rs

Evropa Okovi, Nova Pazova
www.evropa-okovi.com

Entero, Nova Pazova
www.entero.co.rs

Domis, Čačak
www.domis.rs

Gaj – inzenjering, Beograd
www.gajinzenjering.rs

Amiga, Kraljevo
www.amiga.rs

Elma, Velika Plana
www.elmavp.com

Beli Bor, Vrnjačka Banja
www.belibor.rs

Spalex, Lazarevac
www.spalex.rs

Caričin Grad, Beograd
www.caricingrad.co.rs/

Kongresni Servisni centar, Beograd
www.kscnet.rs

CANNACO, Beograd
www.cannaco.rs

Brčko Distrikt, BiH, Vlada,
www.bdcentral.net

SIEPA, Beograd
www.siepa.gov.rs

Vlada Republike Srbije  Prvi elektronski izveštaj prve reformske vlade Republike Srbije Cd-e Bussiness card. 2002.
www.srbija.gov.rs

Monterra, Beograd
www.monterra.rs

Antiplam, Beograd
www.antiplam.co.rs

Jugoimport SDPR, Beograd
www.yugoimport.com

Investmontaza, Beograd
www.investmontaza.co.rs

Rotech, Beograd
http://www.rotech.rs


Hypo-Alpe-Adria-Bank, Beograd
www.hypo-alpe-adria.rs

Lafarge BFC, Beočin
www.lafarge.com

Gemax, Beograd
http://www.gemax.rs/


Kontakt:

Milan Milinković
Direktor
mob. +381 63 518 528
office@magsistem.rs

Katarina Vuković
Konsultant
mob. +381 63 376 542
katvuko@gmail.com