reference
novosti
kontakt
Strateški Menadžment
Strateški marketing
i nastup na tržištu
Organizacioni razvoj i HR
Priprema za
izlazak na tržište
 
 
     
   
   
   
   
     

Budući dogadjaji se ne mogu u potpunosti predvideti i planirati, te zato kompanijama pružamo kontinuiranu podršku u kreiranju reaktivnih strateških scenarija koji odgovaraju novim uslovima na tržištu, kao i proaktivnih strateških scenarija kojima se stvaraju nove prilike za preduzeće.

Uvek smo uz preduzeće prilikom implementacije strateškog plana, da bi osigurali ostvarivanje finansijskih rezultata i jačanje pozicije preduzeća na tržištu.

Strateski menadžment

Koristeći proverene analitiče metode identifikujemo strateške opcije razvoja preduzeća u saradnji sa top menadžmentom.
Ključne strateške opcije koje po zajedničkoj proceni mogu doneti stabilan rast i konkurentsku prednost pretačemo u ciljeve i planove za njihovo ostvarenje.

                                                                                                                                                                                                                      Copiright © 2006 - 2010
Naši klijenti

Blažeks, Kragujevac
www.blazeks.rs

Evropa Okovi, Nova Pazova
www.evropa-okovi.com

Entero, Nova Pazova
www.entero.co.rs

Domis, Čačak
www.domis.rs

Gaj – inzenjering, Beograd
www.gajinzenjering.rs

Amiga, Kraljevo
www.amiga.rs

Elma, Velika Plana
www.elmavp.com

Beli Bor, Vrnjačka Banja
www.belibor.rs

Spalex, Lazarevac
www.spalex.rs

Caričin Grad, Beograd
www.caricingrad.co.rs/

Kongresni Servisni centar, Beograd
www.kscnet.rs

CANNACO, Beograd
www.cannaco.rs

Brčko Distrikt, BiH, Vlada,
www.bdcentral.net

SIEPA, Beograd
www.siepa.gov.rs

Vlada Republike Srbije  Prvi elektronski izveštaj prve reformske vlade Republike Srbije Cd-e Bussiness card. 2002.
www.srbija.gov.rs

Monterra, Beograd
www.monterra.rs

Antiplam, Beograd
www.antiplam.co.rs

Jugoimport SDPR, Beograd
www.yugoimport.com

Investmontaza, Beograd
www.investmontaza.co.rs

Rotech, Beograd
http://www.rotech.rs


Hypo-Alpe-Adria-Bank, Beograd
www.hypo-alpe-adria.rs

Lafarge BFC, Beočin
www.lafarge.com

Gemax, Beograd
http://www.gemax.rs/


Kontakt:

Milan Milinković
Direktor
mob. +381 63 518 528
office@magsistem.rs

Katarina Vuković
Konsultant
mob. +381 63 376 542
katvuko@gmail.com