Više od 250 preduzeća u Srbiji podržano preko EBRD programa

Više od 250 firmi dobilo je podršku u okviru programa podrške malim i srednjim preduzećima koje je sprovela Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u periodu od 2018. do 2022. godine.

U okviru tog programa 132 firme podržane su kroz indivudualne konsultantske projekte:  digitalizaciju, redefinisanje biznis modela, izradu biznis planova, poboljšanje finansijskog menadžmenta i toka gotovine.

EBRD u saradnji sa Ministarstvom Privrede Srbije i uz podršku Evropske unije organizovao je konferenciju „EU za Srbiju – EBRD Program podrške malim i srednjim preduzećima i predstavljanje rezultata“.

Za nastavak podrške srpskim preduzećima, Evropska unija je za ovaj program obezbedila dodatnih 2,2 miliona evra, što sada ukupno iznosi 14 miliona evra.

„Program je počeo u decembra 2018. godine. Do sada je više od 250 preduzeća, uključujući lokalne konsultante, primilo podršku u okviru programa“, rekla je Aleksandra Miladinović, menadžerka EBRD Savetodavnog tima Srbija.

Ona je dodala da je kroz obuke i treninge prošlo 72 preduzeća i skoro 50 lokalnih konsultanata.

Na nivou celog portfolija je otvoreno više od 700 radnih mesta, navela je.

„Mala i srednja preduzeća su stub svake privrede, kada pogledate koliko zapošljavaju i doprinose rastu u manjim sredinama njihov razvoj je prioritet svake ekonomije“, rekla je Katarina Obradović Jovanović, pomoćnica ministra privrede.

Preuzeto sa sajta: “NOVA EKONOMIJAOstavite odgovor