O NAMA

Poslovne konsultacije, 15+ godina, iskustva

 • Reorganizacija (transformacija) i strateški razvoj poslovanja sa implementacijom na 50+ projekata
 • Upravljanje kompanijama:
  • Mašinogradnja, 5 godina predsednik kompanije
  • Proizvodnja potrošnog materijala za zdravstvo od papira i flisa, 5 godina predsednik kompanije
 • Konsultacije na EBRD projektima domaćim i međunarodnim.

Magsistem je osnovao Milan Milinković 2006. godine.

Pre toga, od 2000. godine, je radio na razvoju složenih web lokacija. Sarađivao na projektima razvoja IIS (integrisanih informacionih sistema).

Kroz obuke i rad na integrisanim informacionim sistemima upoznao se sa izazovima reorganizacije MSP (malih i srednjih preduzeća). Upoznao se sa BSC metodom. (BSC – Balanced Scorecard su razvili Robert Kaplan sa Harvarda i David Norton kao sistem za implementaciju strategije). Uzima učešće na brojnim konferencijama, obukama i događajima iz sfere poslovnog savetovanja (Robert Kaplan, Brian Tracy, EBRD, SEAF-CIPD, CET).

Poslovna filozofija

Izgradnja poverenja počinje na prvom sastanku sa klijentom.

Na prvom mestu je razumevanje zahteva i potreba klijenta. Dobro definisan zahtev klijenta je
ključ uspešne saradnje. Po pravilu, preduzetnik veoma retko dobro definiše zahtev prema
konsultantima.

Preduzetnik sa porastom obima poslovanja uviđa da ga je “posao prerastao”, tada je trenutak u
kome traži pomoć stručnjaka iz različitih oblasti, po pravilu su to: IT, marketing, ljudski resursi,
upravljanje prodajom, finansije. Razvoj, proizvodnju i uslugu, koju je on formirao i dalje dobro
razume i relativno dobro upravlja njima.

 • Uloga konsultanta je da pokrene promene i da u poslovanje unese promenu koja daje
  vidljiv rezultat.
 • Zadatak konsultanta je da promeni ugao gledanja i predloži nove aspekte rešavanja
  različitih poslovnih situacija koje preduzetniku izgledaju kao bezizlazne.
 • Konsultant upozorava preduzetnika šta će se desti ako ne preduzme dogovorene korake
  i predočava posledice nečinjenja ili koraka u pogrešnom smeru.
 • Zajedno sa preduzetnikom definiše rokove za sprovođenje promena.

Vreme je veoma važan faktor. Vremenom ne upravljamo, vreme trošimo. Ovo je
činjenica koju često previđamo.

Jedinstven pristup realizaciji promena u poslovanju

Na nedeljnom nivou smo prisutni na lokaciji klijenta i delimo sa preduzetnikom teret
odgovornosti za implementaciju strategije razvoja poslovanja tokom projektovanog
perioda za implementaciju.

 • Saradnji se pristupa sistematski.
 • Obezbeđuje se povezanost između: tržišta, strategije, marketinga, prodaje i proizvodnje.
 • Planira se, prati, meri i ocenjuje.
 • Ništa se ne prepušta slučaju.
 • Poštuju se rokovi i kvalitet implementacije strategije.

Sistematski pristup

Sistematski pristup obezbeđuje dobar rezultat, koji jedino zavisi od rešenosti klijenta da
promene sprovede do kraja.
Upravo se ovakav sistematski pristup razvoju poslovanja nudi klijentima.

Obezbeđuje se povezanost

Obezbeđuje se povezanost između: tržišta, strategije, marketinga, prodaje i proizvodnje.

Planira se, prati, meri i ocenjuje

 • Ništa se ne prepušta slučaju.
 • Poštuju se rokovi i kvalitet implementacije strategije

Možete zakazati besplatan sastanak.

Misija i Vizija

 • Vizija:

Fokusirani na postizanje rezultata

 • Misija:

Obezbeđujemo relizaciju ambicija svojih klijenata putem:
Analize i razvoja poslovanja
Analize i razvoja tržišta
Izrade strategije razvoja
Savetovanja u oblasti upravljanja i implementacije

Kodeks dobre prakse

 • Radimo sa Vama na implementaciji dogovorenog!
 • U saradnji primenjujemo stečena iskustva – dobru poslovnu praksu!
 • Radimo na postizanju rezultata zajedeno sa Vama!
 • Pratimo poslovanje zajedno sa Vama!

Isporučujemo Vam:

Jasno zapisanu, fokusiranu strategiju razvoja poslovanja sa alatima za realizaciju

 • Produktivan, efikasan, motivišući poslovni ambijent
 • Povišeni nivo posvećenosti realizaciji ciljeva
 • Organizaciju koja uči

„U biznisu, profit je kruna uspeha, a izostanak profita je znak greške“Louis Brandeis

Magsistem: Po meri vašeg biznisa.
Možete zakazati besplatan sastanak.