Aktuelnosti

Partnerska saradnja Magsistema sa Segacy

SFIA je referentni model koji definiše i opisuje digitalne veštine potrebne za digitalin svet. Nastao je u Ujedinjenom Kraljevstvu pre više od 10 godina i prihvaćen je kao defacto svetski standard za digitalne veštine.

SFIA je model digitalnih veština priznat širom sveta.

SFIASkills Frame work for the Information Age
The global skills and competency frame work for the digital world

Ako ste lider organizacje, direktor, CEO, Vice President

Bezbedno kreirajte svoju digitalnu budućnost.

Danas, svako radno mesto zahteva digitalne veštine!

Viši stepen realizacije strateških ciljeva reorganizacije.

Brže do digitalizacije i tehnološke transformacije načina poslovanja (skraćuje se vreme i smanjuju se uložena sredstva).

SFIA omogućava kraći proces uvođenja novih digitalnih profesionalaca u kompaniju
(on boarding).

  • SFIA pomaže IT kompanijama ili IT organizacionim jedinicama kompanija/institucija koje veoma zavise od IT-a, kao što su: bankarstvo, osiguranje, maloprodaja i državne institucije, između ostalih; da strukturirajusvoju IT organizaciju.
  • SFIA je kompatibilan sa modelima, standardima i Body of Knowledge digitalne industrije.
  • SFIA je živi model, koji brzo uključuje trendove u tehnologiji i nove veštine koji oni zahtevaju.
  • SFIA omogućava efikasnije korišćenje digitalnih profesionalaca u vašoj organizaciji.
  • SFIA omogućava kraće vreme dolaska proizvoda na tržište (time to market) i povećanje kvaliteta proizvoda i usluga koje uključuju digitalne i IT proizvode i servise.
  • SFIA obezbeđuje okvir za identifikaciju, razvoj, dodeljivanje i merenje digitalnih veština / kompetencija i učinka digitalnih profesionalaca koji su potrebni da bi posao bio uspešno realizovan.

Primenom svetskog standarda SFIA modela dobijate:

  • Prave ljudi, pravovremeno, na pravom radnom mestu !
  • Transparentnost, modularnost nabavke i implementacije svetskog standarda SFIA.
  • Model se primenjuje u više od 150 zemalja sveta. U preko 500 organizacija.

Ako ste Direktor operacija (COO -Chief Operation Officer), Direktor informatike (CIO –ChiefInformationOfficer), lider organizacione jedinice

Ako ste HR direktor/ menadžer/ lider

Raspored pravih ljudi, sa adekvatnim digitalnim veštinama, na prava radna mesta u parvo vreme. Smanjenje operativnog rizika poslovanja vezanog za tehnologije i definisanje plana nasleđivanjana radnim mestima.

Planiranje ljudi i resursa za podršku strateškom razvoju organizacije. Potpuno definisane odgovornosti opisom radnih mesta.

Kreiranje opisa radnih mesta koja uključuju profesionalne digitalne veštine. Prepoznavanje i planirani razvoj talenata za digitalnu budućnost organizacije.

Implementiranje Employee journey, od onboarding-a do rastanka, uključujući career path, razvoj i zadržavanja ljudi. Identifikacija i organizacioni razvoj ključnih ljudi – Key people program.

Partnerska saradnja Magsistema sa Elite Academy Balkans

Elite Balkans Academy
Vaš ključ uspeha:  Obuka poslovnih vešitna | Testiranje | Selekcija | Edukacija | Motivacija

Human Resources Services

Elite Academy Balkans je elitna italijanska akademija koja se bavi obukama, testiranjem, selekcijom i motivacijom zaposlenih. Postoji na Balkanu od 2016. godine.

Elite Academy je ustanova osnovana u Firenci, u Italiji 2015. godine i specijalizovana za menadžment ljudskih resursa po najažurnijim evropskim poslovnim zahtevima. Kroz profesionalnu i savremenu obuku kao i motivaciju zaposlenih omogućava kompanijama da izvuku maksimum iz svog tima na obostrano zadovoljstvo.

Elite Academy je idealan partner za sva mala, srednja i velika preduzeća koja žele stabilan i kvalitetan rast, razvoj i poboljšanje organizacijskih aspekata.

Nudimo konsultantske projekte i personalizovane obuke, kvalifikovane tutore koji mogu pružiti podršku klijentu u fazi primene najsavremenijih metoda.

Cilj Akademije je da kompanijama stavi na raspolaganje nezaobilazan instrument za njihov razvoj, praktična, pragmatična, aktuelna i pre svega, delotvorna rešenja.

Partnerska saradnja Magsistema sa 1300

Pre 1300, radio u Komercijalnoj banci, MV Investments-u, MK Grupi i BDO-u.

Portfolio menadžer (dozvola Komisije za hartije od vrednosti) i Ovlašćeni računovođa (Licenca Saveza računovođa i revizora Srbije).

Pruža usluge vlasnicima privatnih firmi i investitorima iz inostranstva i Srbije.

Polja ekspertize: planiranje povlačenja iz biznisa, prodaja kapitala, procena vrednosti, due diligence, forenzičko računovodstvo i restrukturiranje.

Magsistem: Po meri vašeg biznisa.
Možete zakazati besplatan sastanak.