Proizvodnja

 • Uspostavljanje funkcionalnih organizacionih šema,
 • Formiranje top i srednjeg menadžmenta,
 • Formiranje Marketinga
 • Istraživanje i razvoj inovacija,
 • Stabilizacija poslovanja,
 • Formiranje resursa za prodaju i nastup na stranim tržištima,
 • Razvoj novih proizvoda,
 • Konsolidovanje vlasničke strukture,
 • Razvijanje portfolia proizvoda,
 • Formiranje prodajnih timova,
 • Pozicioniranje brendova na tržištu…

Sarađivali smo u domenu razvoja strategije poslovanja i implementacije.
Pozicionirali smo na tržištu proizvođača pod sloganom „Tailor made solutions“.

Implementiran je rebrendig i izgrađeni vizuelni i marketing standardi. Reorganizovan je proces prodaje. Uspostavljena je nova kulturu ponašanja u fabrici. Organizovani sajamski nastupi u inostranstvu na sajmovima u Italiji, Španiji, SAD, Rusiji.

Uloga Magsistema: Predsednik kompanije.

Ključna dobit za klijenta:

 • Uspostavljena je funkcionalna organizaciona šema,
 • Formiran top i srednji menadžment.
 • Marketing: preko 1000 prijava za News letter potencijalnih kupaca koji će u narednom periodu kupiti mašine.
 • Istraživanje i razvoj inovacije: razvoj 15 novih modula mašinskih linija.
 • Finansije: rast poslovanja bez kreditnih zaduživanja, organski rast.

Stabilizovali smo poslovanje. Marketing: ostvarili smo saradnju sa distributerom u inostranstvu, realizovan je izvoz. Istraživanje i razvoj: razvili smo nove proizvode.

Organizovali smo sajamske nastupe u inostranstvu na sajmovima u Nemačkoj i Turskoj.

Uloga Magsistema: Predsednik kompanije.

Ključna dobit za klijenta:

 • Stabilizacija poslovanja.
 • Formiranje resursa za prodaju i nastup na stranim tržištima.
 • Razvoj novih proizvoda.

Proizvodnja mikro-infrastrukture napajanja i komunikacija.
Konsolidacija vlasničke strukture. Saradnja sa više kompanija u razvoju strategije poslovanja i implementacije.

Pozicioniranje na tržištu. Razvoj novih proizvoda. Rebrending, izrada novog vizuelnog identiteta. Izrada plana i implementacija pozicioniranja novo razvijenih proizvoda na domaćem i stranim tržištima, izvoz. Stvaranje IIS a, (integrisanog informacionog sistema). Razvoj sistema menadžmenta i sertifikacija. Standardizacija proizvodnje i proizvoda prema međunarodnim standardima i sertifikacija.

Uloga Magsistema: Poslovni konsultant  kompanije.

Ključna dobit za klijenta:

 • Konsolidovana vlasnička struktura.
 • Razvijen proces marketinga.
 • Izrađena strategija marketinga i prodaje.
 • Formiran prodajni tim.
 • Razvijene nove linije proizvoda.
 • Pozicioniran brend na tržištu.

Saradnja sa više kompanija u pokretanju proizvodnje i razvoju strategije poslovanja i implementacije.

Priprema i izlazak na domaće i strano tržište. Aktiviranje procesa marketinga. Nastup na stranim tržištima. Formiranje sistema prodaje. Organizacija sajamskih nastupa u Srbiji i inostranstvu. Edukacija kupaca.

Uloga Magsistema: Poslovni konsultant  kompanije.

Ključna dobit za klijenta:

 • Razvijen portfolio proizvoda.
 • Razvijen proces marketinga.
 • Izrađena strategija marketinga i prodaje.
 • Formiran prodajni tim.
 • Razvijene nove linije proizvoda.
 • Pozicioniran brend na tržištu.

Saradnja sa više kompanija u razvoju strategije poslovanja i implementacije.

Priprema i izlazak na strana tržišta. Aktiviranje procesa marketinga. Nastup na stranim tržištima. Formiranje sistema prodaje. Formiranje srednjeg menadžmenta. Izrada funkcionalne organizacione šeme. Organizacija sajamskih nastupa u Srbiji i inostranstvu. Edukacija kupaca.

Uloga Magsistema: Poslovni konsultant  kompanije.

Ključna dobit za klijenta:

 • Razvijen proces marketinga.
 • Izrađena strategija marketinga i prodaje.
 • Formiran prodajni tim.
 • Razvijene nove linije proizvoda.
 • Pozicioniran brend na tržištu.

Saradnja sa više kompanija u razvoju strategije poslovanja i implementacije.

Priprema i izlazak na strana tržišta. Aktiviranje procesa marketinga. Nastup na stranim tržištima. Formiranje sistema prodaje. Formiranje srednjeg menadžmenta. Izrada funkcionalne organizacione šeme. Organizacija sajamskih nastupa u Srbiji i inostranstvu na sajmovima u Nemačkoj. Edukacija kupaca.

Uloga Magsistema: Poslovni konsultant  kompanije.

Ključna dobit za klijenta:

 • Jasna i zapisana strategije razvoja sa uspostavljenim sistemom nadzora realizacije.
 • Izlazak na strana tržišta.
 • Uspostavljen srednji menadžment.

Saradnja na razvoju strategije poslovanja i implementacije

Pozicioniranje na tržištu. Analiza i istraživanje tržišta. Sistem planiranja. Organizacija kućnih sajmova i nastupa na sajmovima u inostranstvu.

Uloga Magsistema: Poslovni konsultant  kompanije.

Ključna dobit za klijenta:

 • Pozicionirani na tržištu.
 • Procedure organizacije sajamskih nastupa.

Saradnja na razvoju strategije poslovanja i implementacije.

Izgradnja brenda, pozicioniranje na tržištu. Organizacija i nastup na sajmovima u zemlji i inostranstvu. Implementacija sistema planiranja.

Uloga Magsistema: Poslovni konsultant  kompanije.

Ključna dobit za klijenta:

 • Uspostavljena saradnja sa stranim distributerima.
 • Realizovan prvi izvoz.
 • Nastup na sajmovima u Poljskoj, Francuskoj i Rusiji.

Magsistem: Po meri vašeg biznisa.
Možete zakazati besplatan sastanak.