Usluge

 • Konsolidacija vlasničke strukture,
 • Organizacija kriznog tima,
 • Realizacija kriznog plana,
 • Pozicioniranje na tržištu,
 • Razvoj sistema menadžmenta,
 • Saradnja sa više kompanija u razvoju strategije poslovanja i implementacije,
 • Priprema i izlazak na strana tržišta,
 • Aktiviranje procesa marketinga,
 • Formiranje sistema prodaje,
 • Formiranje srednjeg menadžmenta,
 • Izrada funkcionalne organizacione šeme,
 • Priprema i prodaja franšiznog sistema…

Konsolidacija vlasničke strukture. Organizacija kriznog tima. Realizacija kriznog plana. Pozicioniranje na tržištu. Razvoj sistema menadžmenta.

Uloga Magsistema: Poslovni konsultant  kompanije.

Ključna dobit za klijenta:

 • Konsolidovana vlasnička struktura.
 • Formiran prodajni tim.
 • Realizovan krizni plan.

Konsolidacija vlasničke strukture. Saradnja sa više kompanija u razvoju strategije poslovanja i implementacije. Priprema i izlazak na strana tržišta. Aktiviranje procesa marketinga. Formiranje sistema prodaje. Formiranje srednjeg menadžmenta. Izrada funkcionalne organizacione šeme.

Uloga Magsistema: Poslovni konsultant  kompanije.

Ključna dobit za klijenta:

 • Aktiviran proces marketinga.
 • Formiran srednji menadžment.
 • Formirana funkcionalna organizaciona šema.

Konsolidacija vlasničke strukture. Saradnja na razvoju strategije poslovanja i implementacije. Izgradnja brenda, pozicioniranje na tržištu regiona i EU.

Uloga Magsistema: Poslovni konsultant  kompanije.

Ključna dobit za klijenta:

 • Konsolidovana vlasnička struktura.
 • Pozicioniran brend.

Magsistem: Po meri vašeg biznisa.
Možete zakazati besplatan sastanak.