Organizacija konsultantskih timova

5-Myths-About-Management-Consultants-Busted-Header

Organizacija konsultantskih timovaPrilikom rada sa velikim brojem malih i srednjih preduzeća nametnulo se nekoliko pitanja.

Kako definisati zahtev i projektni zadatak za konsultanta/e?

Preduzetnik, vlasnik MSP (malog i srednjeg preduzeća), ne poseduje dovoljno informacija i/ili iskustva vezanih za pružanje konsultanstkih usluga.
Samim tim pred njim je izazov, kako angažovati konsulanta.
Dalje se nižu pitanja:

  • Od koje oblasti krenuti sa konsultantskom uslugom,
  • Kako odabrati konsultanta, kako definisati projektni zadatak,
  • Kako postaviti ciljeve,
  • Kako kontrolisati rad konsultanta,
  • Kako proceniti rezultat saradnje sa konsultantom, šta treba da nam isporuču
  • Na koji način organizovati tim, timove koji pružaju konsultantske usluge.
  • Kako odrediti budžet, kako da dobijem odgovarajuću vrednost za novac koji je
    uložen.

Uloga Magsistema se ogleda u: vođenju procesa definisanja oblasti poslovanja za koje je potrebna konsultantska usluga. Izradi plana angažovanja konsultnatskih timova iz različitih oblasti i koordinaciji rada konsultantskih timova.

Po meri vašeg biznisa.

Možete zakazati besplatan sastanak.

Više od 250 preduzeća u Srbiji podržano preko EBRD programa

Uz podršku Evropske unije, i u saradnji sa Ministarstvom Privrede Republike Srbije, EBRD je organizovao konferenciji „EU za Srbiju – EBRD Program podrške malim i srednjim preduzećima i predstavljanje rezultata“, koja je održana u četvrtak 15.decembra 2022.godine, u hotelu Hyatt Regency, Beograd.
Bili smo učesnici u ovom uspešnom programu podrške malim i srednjim preduzećima u Srbiji.