Reorganizacija poslovanja

Banner2

Reorganizacija poslovanjaReorganizacija je zahtevan i složen proces koji zahteva implementaciju promena.

Ovaj složeni proces sastoji se od:

 • Preispitivanja vlasničke strukture
 • Utvrđivanja, artikulacije, interesa vlasnika
 • Identifikacije snaga i slabosti poslovanja, internih i eksternih
 • Definisanja ciljeva reorganizacije
 • Planiranja promena
 • Definisanje načina i alata za sprovođenje promena
 • Definisanje vremenskog okvira za realizaciju promena

Uspešna preduzeća prilagođavaju sebe svetu, a neuspešna svet sebi.

Promena organizacije poslovanja, imidža kompanije, promena tehnoloških rešenja, promena kadrova, počinje od preispitivanja vlasničke strukture i interesa vlasnika.

Vlasnici su sponzori promena. Promene će se desiti samo ako ih vlasnici podržavaju. Šta su to interesi vlasnika? Da li imaju iste interese? Šta žele vlasnici? Da li vlasnici znaju da opišu svrhu poslovanja? Samo su neka od pitanja koja su obavezna prilikom razgovora sa vlasnicima.

Potrebno je sprovođenje analize koja rezultira zaključcima i akcionim planovima. Permanentan rad sa vlasnicima na temu razjašnjenja puta promena i reorganizacije poslovanja koji ih očekuje je uslov uspešne saradnje.

Biti siguran da su vlasnici razumeli šta znači organizacioni reinženjering, šta su ključne kompetencije, na koji način se sprovodi strateško i operativno planiranje od ključnog je značaja za uspeh projekta.
Identifikacijom snaga i slabosti započinje proces reorganizacije i definisanje koraka za realizaciju projekta novog uređenja poslovanja.

Ljudi ne vole promene, oni vole svoju zonu komfora.

Promene treba da budu planirane, brzo realizovane i efekti vidljivi.

Pažljivo se vrši izbor metodologije i alata za realizaciju promena, jer organizacijom upravljaju formalni i neformalni odnosi.

Kultura organizacije objedinjuje ključne vrednosti koje su pripadnici organizacije usvojili.
Usvojeni sistem vrednosti treba da omogući implementaciju strategije, misije i vizije preduzeća. Realizaciju ideje vlasnika.

Svi zaposleni treba da promovišu kulturu ponašanja i usvojene vrednosti:

 • Jaka kultura jača brend preduzeća.
 • Jača koheziju tima.
 • Kontroliše sliku preduzeća o sebi (image).
 • Razvoj zdrave organizacione kulture ima direktan uticaj na pozitivne efekte poslovanja.
 • Za promenu organizacione kulture ponašanja zaposlenih potrebno je vreme.

Jako je važan način promene kulture. Preduzećem upravljaju formalni i neformalni odnosi. Oni se moraju uskladiti u cilju promene organizacione kulture.

Komunikacija je od suštinskog značaja za uspeh promene organizacione kulture.

Jedino sigurno su promene u daljem poslovanju, ako ovladamo upravljanjem promenama ovladali smo uspešnim poslovanjem. Suštinski je važno da se prilagođavamo.
Za promene je potrebna hrabrost, kao uslov da bi se napravio iskorak u pravom smeru.

Uloga Magsistema se ogleda u izradi plana i odabiru metodologije i alata za realizaciju promena poslovanja.

Po meri vašeg biznisa.

Možete zakazati besplatan sastanak.

Više od 250 preduzeća u Srbiji podržano preko EBRD programa

Uz podršku Evropske unije, i u saradnji sa Ministarstvom Privrede Republike Srbije, EBRD je organizovao konferenciji „EU za Srbiju – EBRD Program podrške malim i srednjim preduzećima i predstavljanje rezultata“, koja je održana u četvrtak 15.decembra 2022.godine, u hotelu Hyatt Regency, Beograd.
Bili smo učesnici u ovom uspešnom programu podrške malim i srednjim preduzećima u Srbiji.