Trgovina

  • Saradnja na razvoju strategije poslovanja i implementacije,
  • Priprema i izlazak na strana tržišta,
  • Priprema i prodaja franšiznog sistema,
  • Organizacija prezentacija, festivala i sajmova…

Saradnja sa više MSP na razvoju strategije poslovanja i implementacije. Izgradnja brenda, pozicioniranje na tržištu. Uvođenje na tržište novih principala, brendova i proizvoda. Implementacija sistema planiranja.

Uloga Magsistema: Poslovni konsultant  kompanije.

Ključna dobit za klijenta:

  • Pozicioniran brend.
  • Uvedeni novi proizvodi na tržište.
  • Ostvaren profit.

Magsistem: Po meri vašeg biznisa.
Možete zakazati besplatan sastanak.