Upravljanje kompanijom

Company-Management

Upravljanje kompanijom

Kao predsednik kompanije koja je pretežni izvoznik automatizovanih mašinskih linija, na sve kontinente, stekao sam dragoceno iskustvo iz ugla realizacije i odgovornosti funkcije na kojoj sam se nalazio, u transformaciji porodično-vlasničkog upravljanja poslovanjem u korporativno menadžersko upravljanje.

Tokom pet godina rada na ovom izazovnom i zahtevnom poslu, podrška skupštine osnivača bila je presudna za postignuti uspeh..

Slika poslovanja u trenutku preuzimanja upravljanja bila je:

  • Kompanija uspešna.
  • Kompanija posluje više od 30 godina prodajući mašine u celom svetu.
  • Nema novih porudžbina.
  • Motivacija zaposlenih je opala.
  • Sistem prodaje je bio neadekvatan.
  • Razvoj novih proizvoda je bio u zastoju.
  • Nisu bili razvijeni procesi IT-a, marketinga i HR a.
  • Olakšavajuća okolnost je bila ta što je postojao budžet za transformaciju.

Za pet godina saradnje razvili smo 15 novih modula mašina, postigli rast prihoda sa 1,65 mil. € na 5,75 mil. €. putem organskog rasta bez kreditnih zaduživanja. Uspostavili smo middle i top management  i organizovali ga prema funkcionalnoj organizacionoj šemi. Promenili kulturu poslovne organizacije i odnos zaposlenih prema poslu. Pripremili kompaniju za akviziciju.

Funkcija Magsistema na ovom projektu je bila izvršna, fokusirana na realizaciju procesa postizanja definisanih ciljeva i strategije razvoja poslovanja.

Po meri vašeg biznisa.

Možete zakazati besplatan sastanak.

Više od 250 preduzeća u Srbiji podržano preko EBRD programa

Uz podršku Evropske unije, i u saradnji sa Ministarstvom Privrede Republike Srbije, EBRD je organizovao konferenciji „EU za Srbiju – EBRD Program podrške malim i srednjim preduzećima i predstavljanje rezultata“, koja je održana u četvrtak 15.decembra 2022.godine, u hotelu Hyatt Regency, Beograd.
Bili smo učesnici u ovom uspešnom programu podrške malim i srednjim preduzećima u Srbiji.